Εικονογραφήσεις στην Ελλάδα

Σε αυτή τη σελίδα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε αξιόλογα έργα Βυζαντινών Αγιογραφιών που βρίσκονται εντός της Ελλάδος. Στοιχεία Βυζαντινής Αγιογραφίας υπάρχουν έντονα μέσα στην Ελλάδα καθώς πολλοί επίσκοποι, Ιερείς προϊστάμενοι Ναών και Συμβούλια εκκλησιών έχουν το ίδιο ενδιαφέρον με εσάς, την ωραιοποίηση του Οίκου του Θεού με τα μέσα που παρέχονται.

Η σπουδαία συνεργασία, η εμπειρία στο χώρο της Βυζαντινής Αγιογραφίας και πίστη στην Παράδοση που αυτή μας υπαγορεύει έφεραν πάντα το ίδιο άψογο αισθητικό αποτέλεσμα ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της δυσκολίας της εκάστοτε εργασίας.